Nezle deyip geçmeyin

Alerjik nezle sadece hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı… gibi şikayetlere neden olmaz. Geniz akıntısı, boğazda gıcık hissi...öksürük...

Koku alma bozuklukları...baş ağrısı, yüz ağrısı...uykusuzluk, uyku bozuklukları, horlama, ağız kuruluğu, nefeste kötü koku... yorgunluk, bitkinlik, iştahsızlık, sinirlilik… bulantı, karın ağrıları... alerjik nezleli hastalarda sık görülen diğer belirtilerdir.

GENİZ AKINTISI

Geniz akıntısı, burunda oluşan salgıların burnun arka kısmından gırtlağa doğru akmasıdır. Bu hastaları çok rahatsız eden bir belirtidir, çünkü bu akıntı hem boğazda gıcık hissine ve hem de hastanın sık sık burnunu çekmesine neden olur. Hastalar, ‘Şu boğazımdaki gıcık bir geçsin başka bir şey istemem’ diye şikayetçi olurlar. Bazıları da boğazını göstererek ‘Şuramda yapışıp kalmış toz gibi, tüy gibi, balgam gibi bir şey var. Bir atabilsem onu hiçbir şeyim kalmayacak’ diye yakınırlar.

ÖKSÜRÜK

Alerjik nezlelilerde sık rastlanan bir önemli bir belirti de öksürüktür. Öksürük sadece akciğer hastalıklarına ait bir belirti değildir. Akciğerler dışında burunda, boğazda, gırtlakta, kulakta da öksürük refleksini doğuran hassas bölgeler vardır. Bu nedenle pek çok kulak, burun, boğaz hastalığında öksürük ortaya çıkabilir. Burada esas önemli olan bu öksürüğün alerjik nezle ile sıklıkla bir arada olan astım hastalığına ait bir belirti de olabileceğinin unutulmamasıdır. Uzun süre devam eden, hastaları gece uykudan uyandıran, inatçı öksürüklerde astım hatırlanmalıdır.

BAŞ AĞRISI

Alerjik nezlelilerde baş ağrısı olduğunda akla ilk gelen hastalık sinüzittir. Gerçekten de nezle ve sinüzit ‘can ciğer kuzu sarması, ayrılmaz’ arkadaşlardır. Sinüzitle ilgili baş ağrısı daha çok yüz ağrısı şeklindedir ve yüz üzerinde sinüslerin üzerine basmakla ağrı olması tipik bulgusudur.

Baş ağrısı, alerjik nezlenin neden olduğu sinirsel gerginliğe ya da uykusuzluğa da bağlı olabilir.

UYKUSUZLUK VE HORLAMA

Burun yerine ağız yoluyla solunum, daha çok geniz eti ve bademcik büyüklüğü ile ilgili bir sorun ise de, alerjik nezleye bağlı burun tıkanıklığı olanlar, geceleri ağızdan soluk alıp verirler ve horlayabilirler. Bu hastalarda ağız kuruması da sık rastlanılan bir şikayettir. Bazı hastalar yataklarının baş ucunda bir bardak su olmadan yatmazlar.

Ağızdan nefes alan ve horlayan hastalarda çeşitli uyku bozuklukları da görülür. Sabahları zor uyanırlar, uykularını tam alamadıkları için gün boyunca uyuklarlar, konsantre olamazlar...sinirli ve yorgundurlar...

YORGUNLUK, BİTKİNLİK, İŞTAHSIZLIK

Alerjik nezleli hastaların bazıları geceleri sağlıklı bir uyku uyuyamadıklarından sabahları çok zor uyanırlar. Uzun süre yatakta yatmış oldukları halde sanki çok az uyumuş gibidirler, kendilerini yorgun ve bitkin hissederler. Hastalarım bunu ‘Sabah yataktan vinçle kalkıyorum sanki’ diye ifade ederler. Tabii, bu şikayetler bu hastalarda daha sık görülen depresyonla da ilgili olabilir.

BULANTI, KARIN AĞRISI


Fazla miktarda burun akıntısı ve özellikle de geniz akıntısı olanlarda sık karşılaşılan bir yakınma da bulantı ve karın ağrılarıdır.

PSİKO-SOSYAL BOZUKLUKLAR

Alerjik nezle, hastaların psiko-sosyal yaşamlarını ciddi şekilde etkileyebilen bir hastalıktır. Okulda ve işte başarısızlık, entelektüel performansta azalma, sinirlilik, yorgunluk, uyku bozuklukları, depresyon bu olumsuzlukların başlıcalarıdır.


Prof Dr. Ahmet Rasim Küçükusta

Hiç yorum yok