Affedici olmak bile etkiliyor

 

Hastalıklarla mücadelede tıbbın ve modern tedavi yöntemlerinin gücü tartışılmaz olsa da, her gün daha fazla sayıda hekim inancın iyileşme sürecinde büyük öneme sahip olduğunu kabul ediyor. Birçok uzmana göre, hasta hekim ilişkisi gözden geçirilmeli


Alman Nişantaşı Kliniği Medikal Direktörü Yard. Doç. Dr. Metin Okucu din ve hastalıklarla ilgili dünyada yapılan çalışmaları anlattı:

Doktorlar dua reçete etmeliler mi?

Öğretilenlere ve bilip gördüklerinize bakarsanız "kesinlikle hayır" diyebilirsiniz. Ama tıbbi ve bilimsel araştırmalar hiç de öyle göstermiyor. Bu konu hakkında her gün bilim dünyasına birçok yeni araştırma sunuluyor. Amerikalıların yarısının, doktorlarının onlarla birlikte dua etmesini istediklerini ve yarıya yakınının doktorları ile dini konuları tartışmak istediklerini söylersem, biz Türk ve Müslüman hekimlerin hastalarımız ile yeni ilişkiler içine girmemizin, tıp fakültelerinin yeni ders konuları koymasının zamanıdır belki de.

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Amerika'da, düzenli olarak kiliseye gidenlerin gitmeyenlerden daha uzun yaşadığı ortaya çıkmıştır. Aynı araştırmada bunun diğer dinler için de geçerli olacağı eklenmiştir. Beyin tomografileri ile alınan görüntülerde meditasyonun (dua etmek ile eşdeğerdir) beyin faaliyetlerini değiştirdiği, vücudun direncini arttırdığı görülmüştür. Başka çalışmalar da kalp hızını tansiyonu düşürebildiğini ortaya çıkarmıştır.

Affedici olmak bile sağlığa iyi gelmektedir. Daha iyi bir ruh hali ve daha depresyon sağlar. En ilginç sonuçlar hastayı tanımayan kişilerin, başka yerleşim yerlerinde hasta kişi için onun haberi olmadan dua etmeleri ile ortaya çıkmıştır.

Lösemili çocuklar ile yapılan bir çalışmada, başkalarının uzaktan hasta çocuk için dua etmeleri sonucunda daha sonuçlar elde edilmiştir.

Koroner yoğun bakım hastaları ile ilgili bir deneyde de yine uzaktan dua sonucunda daha olumlu etkiler izlenmiştir.

2005 yılında yayınlanan en kapsamlı ve ciddi çalışmada ise şu sonuçlar ortaya çıkmıştır. Araştırmaya 700 anjiyo ve balon hastası dahil edilmiştir. Müslüman, Hıristiyan, Yahudi ve Budistlerden oluşan gruplardan, hastalar için başka şehirlerde bir ay süre ile dua etmeleri istenmiştir. Hastalar ve doktorlarının bu durumdan haberleri olmamıştır. Hastalar 6 ay süre ile takip edilmişler ve sonunda durumları rapor edilmiştir. Yoğun dualar ile birlikte rahatlatıcı müzik, dokunma ve resim tedavisi alan grupta daha az ölümlere rastlanmıştır. Ama bu çalışmanın istatistik gücü halen tartışılmaktadır.

2800 kadar yaşlı kadın arasında yapılan bir çalışmada da dini inançları yoğun olanların ileride bir başkasına daha az bağımlı kalabildikleri ve daha az sayıda ciddi sağlık sorunları yaşadıkları görülmüştür.

Yapılan bir başka araştırmada, daha dindar olanlarda dini bayramlar öncesi ve sonrasındaki aylarda daha az ölümle karşılaşılmıştır.

500 kadar erkek ve kadının araştırmasında kendilerini dindar olarak tanımlayanların, sigara kolesterol gibi faktörler ayıklandıktan sonra dahi daha az kalp hastalığına yakalandıkları bulunmuştur.

Tanrıya inanan veya dini görevlerini sık sık yerine getirenlerin tansiyonlarının daha iyi olduğu görülmüştür.

Hiç yorum yok